Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar:

 • sprake is van een goede organisatie;
 • aan elk (nieuw) lid een team kan worden aangeboden waarin hij/zij ‘gewoon lekker kan korfballen’;
 • de jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes);
 • men met goed spelmateriaal en op een prima accommodatie ‘gewoon lekker kan korfballen’;
 • van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht;
 • men sociale contacten kan opdoen;
 • leden met tevredenheid komen en over praten;
 • een balans is tussen inkomsten en uitgaven;
 • in Putte en omstreken bekend staan als een enthousiaste en positieve vereniging.

Dit is de allesomvattende visie van Putse KC. Het bestuur zal ook handelen om deze visie tot uitvoering te brengen. Hieronder een toelichting op bovengenoemde punten van onze visie: Waarom willen we deze visie bereiken?


Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar sprake is van een goede organisatie
Een goede organisatie is het fundament om uitvoering te geven aan de missie van Putse KC. Vele werkzaamheden die bij Putse KC moeten worden verricht, zullen zonder meer gebeuren. Het is echter wel van belang dat de taken goed worden verdeeld, en bovendien dat men van elkaar weet ‘wie wat doet’ en ‘wie’ voor een bepaalde taak verantwoordelijk is.
Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar aan elk (nieuw) lid een team kan worden aangeboden waarin hij/zij ‘gewoon lekker kan korfballen’.


Wij willen ervoor zorgen dat elk (nieuw) lid wedstrijden kan spelen en kan trainen in een team, waarin hij/zij zich op zijn gemak voelt qua spelniveau. Voor jeugdleden is het van belang dat zij spelen met teamleden van hun eigen leeftijd.
Uitgangspunten voor alle teams zijn:

 • geen onderscheid dame/heer
 • teambelang gaat voor eigenbelang
 • sportiviteit gaat voor winnen
 • winnen gaat voor verliezen

Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar de jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes).
Korfbal is een unieke sport. Het is de enige teamsport waar jongens en meisjes (mannen en vrouwen) in een team spelen. Wij denken dat dit van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. We zien deze ‘gezinssport’ als een kans ten opzichte van overige sporten. Wij willen ouders van (nieuwe) leden hier ook op attenderen.

Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar men met goed spelmateriaal en op een prima accommodatie ‘gewoon lekker kan korfballen’
Het is een vereiste om met het juiste spelmateriaal te korfballen in een prettige en nette omgeving. Het is dan ook van belang dat goed spelmateriaal aanwezig is en dat de accommodatie in prima staat moet verkeren.


Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar van leden en ouders van (jeugd) leden de inzet als vrijwilliger wordt verwacht.
Wij vinden het van groot belang dat er zoveel mogelijk leden en ouders van leden meehelpen om de vereniging draaiende te houden. Hoe meer mensen zich inzetten voor Putse KC, hoe groter de kans is dat wij slagen in onze missie. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht, dat ze autorijden voor het team van hun kinderen.


Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar men sociale contacten kan opdoen.
Wij denken dat het van groot belang is dat mensen sociale contacten houden in deze tijd waar individualisering optreed. Wij zien het als een kans om leden sociale contacten te laten behouden d.m.v. activiteiten naast het korfbal te organiseren door enthousiast kader.


Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar leden met tevredenheid komen en over praten.
Men wordt lid van een vereniging voor ontspanning en voor afleiding van de dagelijkse werkzaamheden. Dit plezier moet behouden blijven gedurende het lidmaatschap. Deze tevredenheid van de leden over hun eigen vereniging moet door henzelf worden uitgedragen naar buiten toe. Door een duidelijke visie kan elk lid tevreden zijn. Aan de verwachtingen van een lid kan op deze wijze worden voldaan.

Putse KC wil een korfbalvereniging zijn waar een balans is tussen inkomsten en uitgaven.
De Putse Korfbalclub moet een financieel gezonde vereniging zijn en blijven in de toekomst. Bij de ontplooiing van nieuwe initiatieven zal hiervoor eerst een financiële dekking moeten zijn.

Putse KC wil een korfbalvereniging zijn die in Putte en omstreken bekend staat als een enthousiaste en positieve vereniging.
Wij vinden het belangrijk dat Putse KC als positief en enthousiast bekend staat. Wij denken dat deze uitstraling nieuwe leden, donateurs en sponsors aantrekt. Tevens zal het de andere kernpunten uit de visie ten goede komen.