Uitstel Jaarlijkse Algemene Vergadering

Beste lid,

Ingevolge de huidige coronamaatregelen opgelegd door de Federale overheid

kan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Putse Korfbalclub VZW niet

doorgaan op de derde vrijdag van de maand mei 2021.

De algemene vergadering wordt voorlopig opgeschort en verschoven naar een

latere nog te bepalen datum afhankelijk van een mogelijke versoepeling inzake

het coronabeleid door de Federale overheid.

In deze periode blijven alle verstrekte mandaten geldig.

We rekenen op ieders begrip voor deze maatregelen en loyale opstelling jegens

Putse Korfbalclub VZW.

Wij wensen iedereen al vast een goede gezondheid.


Namens Raad van Bestuur van Putse Korfbalclub VZW

Secretaris,

Magda Huybrechts