Competitie 2020-2021

Indoor sport op een verantwoorde manier organiseren voor sporter, sportclub en supporter is binnen het huidige klimaat van coronamaatregelen niet mogelijk en momenteel is er nog geen vooruitzicht op versoepeling.


Het is daarom ook belangrijk dat de federatie een beslissing neemt in het verdere verloop van het seizoen 2020-2021 om alle betrokkenen een horizon te geven.

In het licht van bovenstaande beslissen we om in te zetten op het afwerken van de veldcompetitie in het seizoen 2020-2021. Dit lijkt de enige verantwoorde en realiseerbare optie. Als gevolg zal er in het huidige seizoen geen zaalcompetitie georganiseerd worden, dit zowel voor jeugd als volwassenen.


Voor het vervolg van de veldcompetitie zal de gestarte veldcompetitie verder afgewerkt worden bij de senioren. We hopen dit seizoen opnieuw met een sportief hoogtepunt te kunnen afsluiten met de organisatie van finalewedstrijden. Voor onze jeugd wordt er door de Directie Jeugdbeleid en het Comité Wedstrijdzaken een herindeling doorgevoerd op basis van de gespeelde wedstrijden tijdens de voorronde veld. Hierbij worden de teams ingedeeld in reeksen van 6 en wordt er opnieuw gestart met een volledige competitie. Deze eindranking zal mee bepalend zijn voor de indeling van het seizoen 2021-2022.

We plannen de herstart van de veldcompetitie vroeger in gezien er geen zaalcompetitie is. We hopen dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren en dat we kunnen starten met het organiseren van wedstrijden vanaf 21 februari 2021. Er zal gestart worden met het inhalen van eerder niet-gespeelde wedstrijden. In het nieuwe blokschema voorzien we eveneens nog uitwijkmogelijkheden om extra wedstrijden in te halen.

Met betrekking tot de Europese plaatsen, beslist de federatie dat de eindranking van de zaalcompetitie 2019-2020 opnieuw zal gebruikt worden bij het bepalen van de deelnemers voor de Europese IKF clubcompetitie in 2022.


Bron: KBKB

22 weergaven